Servicekarta

Inställningar

Responssida

Ge respons om den här nättjänsten

Om du vill att vi svarar på din respons, vänligen uppge din e-postadress.

Email

Berätta så detaljerat som möjligt hurdan respons du vill ge.

Din respons (obligatorisk)

Din respons skickas vidare till Åbo stads responssystem.

Kartvy. Kartans uppgifter kan i nuläget granskas endast visuellt.